UNIT PENGURUSAN ACARA

uNIT
PROMOSI & KORPORAT

UNIT KECEMERLANGAN SUKAN

UNIT
PENTADBIRAN & KEWANGAN

UNIT FASILITI & KEMUDAHAN SUKAN