UNIT PROMOSI & KORPORAT

UNIT
PENTADBIRAN & KEWANGAN

UNIT KECEMERLANGAN SUKAN

UNIT FASILITI & KEMUDAHAN SUKAN

UNIT
PENGURUSAN ACARA